Rozhlednové sekce

Historie rozhleden u nás
Rozhlednový boom
Navštěvování rozhleden
Rozhlednová nej
Představuji rozhlednu
Zapomenuté rozhledny
Rozhlednový obzor
Rozhlednová literatura
Návštěvní kniha
Vstupenky z rozhleden
O těchto stránkách
Problémy rozhleden
Odkazy
O těchto stránkách

Co je to ROZHLEDNA?

První otázka, která nás okamžitě napadne, zní: Co je to vlastně rozhledna? Každý to tak nějak tušíme, ale definovat tento pojem už je trochu složitější. Tématem jsem se zaobíral v samostatném článku a jeho výstupem je následující definice.

1) Rozhledna je stavba, kterou postavil člověk

2) Rozhledna je stavba, jež byla primárně postavena anebo výrazně stavebně upravena pouze pro účely rozhlížení

3) Rozhledna je stavba, jejíž vyhlídková plošina se nachází ve výšce minimálně 4 metry

4) Rozhledna je stavba, která byla minimálně jeden den přístupná široké veřejnosti

5) Rozhledna je zachovalá stavba, na jejíž vyhlídkovou plošinu je možno vystoupit (zde samozřejmě nebereme ohled na to, že rozhledna je třeba aktuálně nepřístupná veřejnosti) bez využití horolezeckých technik :-)

Nyní si jednotlivé body trochu probereme. První bod vylučuje všechny skalní vyhlídky (Mariina a Vilemínina skála u Jetřichovic). Druhý bod je vysvětlení samotné podstaty rozhleden, přičemž "výrazně stavebně upravena" se vztahuje na telekomunikační věže, jejichž primárním účelem je vysílání signálu a výhledu slouží speciálně vybudovaný ochoz a zároveň na výrazně přebudované hradní věže pro účely rozhlížení (Doubravská hora). Třetí bod vylučuje nízké vyhlídkové gloriety (Labská vyhlídka, Vítkov). Čtvrtý bod je konečnou pro všechny soukromé rozhledny nepřístupné široké veřejnosti (Doubkova rozhledna) a prozatím i telekomunikační věže, které dosud nebyly otevřeny, ač už jsou třeba několik let dokončeny (donedávna Záboří u Blatné)). Poslední bod vylučuje torza či ruiny rozhleden (Slatiňany, Rudný)

Zpět na úvodní stránku