Reportáž z návštěvy Zlatého chlumu - zaslal Josef Nekula

Po procházce Jeseníkem začíná stoupání na Zlatý chlum asfaltovou silnicí...

...která nás kolem zahrádkářské kolonie přivede k lesu, nad nímž se rozhledna hrdě vypínáa

Plechová tabulka s obrázkem rozhledny nás ujišťuje, že jdeme správným směrem

Rozhledna se mezi větvemi stromů objeví zakrátko

Vstupní portál do rozhledny

Vystupujeme po zprvu dřevěných, později kovových točitých schodech...

...na otevřený ochoz rozhledny. Stojíme ve výšce 901 m.n.m.

Přímo pod námi je západním směrem vidět město Jeseník se svými proslulými lázněmi

Zpět na rozhraní Reportáží