Reportáž z návštěvy Vochlice - po rekonstrukci

Pohled na Vochlici z cesty z Lubence

Všeříkající šipka v Libyni

Cestou přes Libyni procházíme okolo kostela sv. Jilji, kam je po rekonstrukci rozhledny směřováno úsilí manželů Kantových

První spatření rozhledny z kamenité cesty mezi poli

Vstupní portál do rozhledny

Informační cedule o historii rozhledny

Od paty rozhledny - vnější zdivo bylo vyspraveno jen velmi jemně

Informace o přístupnosti na dveřích

Vnitřní pilíř a schodiště - vše nové

Ozdboné historizující kování v oknech

Nově postavený vnitřní ochoz, původně nahoře bylo cimbuří

Výhled je velmi omezený a nenabízí příliš zajímavého, jeden z těch mála poutavých pohledů je na kostel v Lubenci

Zpět na rozhraní Reportáží