Reportáž z návštěvy Travičné u Tvarožné Lhoty - zaslal Antonín Kupsa

Rozhlednu lze spatřit již z velké dálky a zkušené oko rozhlednáře bezpečně rozezná, že nejde jen o stožár, ale že je zde i schodiště a vyhlídková plošina.

Přístupů k rozhledně je několik, nejkratší od cca 500 m vzdáleného parkoviště aut, delší pak po žluté značce ze vzdálenější Tvarožné Lhoty. Půjdete-li však trochu namáhavější cestou od Radějova po značené naučné stezce, budete mít možnost spatřit několik plastika vytvořených neznámým autorem na okolních zbytcích stromů. Vždy ale posledních několik desítek metrů půjdete po kačírkem vysypané cestě.

Zázemí rozhledny ocení především ten, který si zvolil namáhavější přístup. Kolem paty stožáru je vybudováno zastřešené místo k posezení s několika vkusnými naučnými tabulemi, je zde pokladna s možností nákupu teplých i chlazených nápojů a ………

……nezapomnělo se ani na čtyřnohé miláčky.

Vlastní stožár vysílače je opatřen spirálovým schodištěm s roštovými stupni. Bohužel provedení vyhlídkové plošiny ze dřeva dává jasně najevo, že rozhledna byla dodatečně „dobastlena“ a vzhledově nikterak nepřispívá k jinak fádnímu vzhledu. Určitě by v pomyslné soutěži královny krásy neuspěla.

Ještě štěstí, že vyhlídková plošina má návštěvníkovi co nabídnout. Ve všech světových stranách má možnost návštěvník spatřit blízká ale i hodně vzdálená a zajímavá místa. A díky velmi prostě provedeným tabulím se návštěvník dozví, na co se právě dívá.

Z blízkých cílů je to pohled na 5 km vzdálenou Strážnici

Zpět na rozhraní Reportáží