Reportáž z návštěvy Tanečnice

Výstupy na Tanečnici jsou srdeční záležitostí. Bylo to druhá rozhledna, kterou jsem navštívil a silná nostalgie na mne dýchne při každém výstupu. Odhadem dvacátá návštěva rozhledny, ze které je následující reportáž, se odehrála na konci zimy, 27.2.2010 a předcházel jí výstup na komín opuštěné fabriky Mikov. U něj je pořízené první foto, které zobrazuje svah Tanečnice z méně vídané strany.

Odbočka k rozhledně

Závěrečný úsek stoupání, prosluněný sklánějícím se sluncem

Zátiší na vrcholu s chatou i rozhlednou

Detail ochozu od paty rozhledny

Vstupní portál do věže, odzdobený číslovkou "100", na počet výročí rozhledny v roce 2004

Informační tabule u vstupu

Počínající schody

Ústí závěrečných schodů na ochoz

Ochoz a slunce

Výhled se vydařil - toto je detailní pohled na více než 50km vzdálenou Milešovku

Tanečnice je rozhlednou, která si zaslouží krásné výhledy a tento den přesně jeden z nich nabídl. Navíc příroda všude okolo volala, že předlouhá zima už končí - o to byl zážitek příjemnější.

Zpět na rozhraní Reportáží