Reportáž z návštěvy Svatoboru - zaslal Antonín Kupsa

Nejlepší pohled z dálky je na rozhlednu od severozápadu

Příchod k rozhledně musí udělat radost každému příchozímu. Je patrné, že tehdejší stavitelé měli na mysli, že unavený poutník se rád po namáhavém výstupu posadí a občerství se

Spirálové schodiště je tvořeno centrálním dřevěným pilířem a dřevěnými stupni

Vyhlídková plošina je prostorná, nad okny jsou neumělou rukou naskicovány a popsány jednotlivé výhledy. Škoda jen, že okna jsou zavřena napevno, což velmi znemožňuje pořízení kvalitních fotografií

Pohled na konstrukci krovu zespodu

Zajímavý detail napojení jednotlivých částí středového dřevěného pilíře schodiště

Detailní pohled na těleso vlastní rozhledny od jejího úpatí

Nad vchodem do restaurace je na vnějším tělese rozhledny umístěna pamětní deska těm, kdož se podílel na vybudování rozhledny

Návštěvníka přilehlé restaurace ihned upoutá odpočívající profesor Klaus

Vzdálená rozhlednová sousedka na Poledníku

Zpět na rozhraní Reportáží