Reportáž z návštěvy Strážného vrchu u Hřebče - zaslal Josef Nekula

Východiskem na rozhlednu je vesnice Nová Ves, která je součástí obce Kunčina. Z její návsi, kde stojí čekárna autobusové zastávky...

...se od zajímavě vypadající informační tabule vydáme po modrooranžově značené cestě, na vrchol je to odtud 3 km

Cestou přecházíme úzkokolejnou Mladějovskou průmyslovou železnici

Po stoupání do táhlého kopce konečně poprvé uvidíme rozhlednu

Zázemí pod rozhlednou

Zřejmě jí ale chybí měřič rychlosti větru, jaký je součástí rozhledny Žaltman, jinak je informace na stojině rozhledny nedostačující

Rozhledna svým netypickým tvarem nabízí zajímavé průhledy už cestou nahoru

Pohled směrem k Suchému vrchu

Zpět na rozhraní Reportáží