Reportáž z návštěvy Štepánky - zaslal Antonín Kupsa

Kamenitá cesta od parkoviště pod kopcem

Poprvé rozhlednu spatříme až na samotném vrcholu

Vstupní portál s vyznačeným stoletým výročím

Pohled na schodiště z prvního ochozu

Vnitřek horního ochozu

Zábradlí ochozu s vyvedenými panoramaty

Výhled ve východním směru již lehce omezený stromy

Rozhledna je jako jedna z mála kulturní památkou

Zpět na rozhraní Reportáží