Reportáž z návštěvy Rubačky - zaslal Josef Nekula

Východiskem na rozhlednu je železniční zastávka Oslavička na lokálce Studenec- Křižanov. Přejdeme koleje a jdeme silnicí směrem na Nový Telečkov. Po necelém kilometru chůze dojdeme k odbočce vpravo na malé parkoviště

Stojíme na okraji lesíka, odkud se vydáme cestou vpravo. Pokračujeme vzhůru pohodlnou lesní cestou, až dojdeme ke křižovatce, kde odbočíme vlevo...

...a po několika desítkách metrů chůze se nám naskytne první setkání s rozhlednou

Sama rozhledna je zdařilou nástavbou na tělese vodojemu

Při výstupu po roštových schodech vzhůru na plošinu jistě zaujme perfektní větrák, jehož točící se lopatky nám ukazují, jak silný fouká vítr

Zajímavý je i detailní pohled z podhledu na schodiště

Jedním z mála zdařilých výhledů je pohled severovýchodním směrem na město Velké Meziříčí

Zpět na rozhraní Reportáží