Reportáž z návštěvy Božky v Přáslavicích - zaslal Antonín Kupsa

Většina rozhleden stojí osamoceně. Pokud jsou součástí nějakého objektu, pak v drtivé většině tím bývá restaurační nebo ubytovací zařízení. V tomto ohledu je rozhledna v Přáslavicích opravdu raritou. Je součástí fotbalových šaten místního sportovního klubu. I když stojí prakticky v domovní zástavbě, může díky poloze obce poskytnout úplný panoramatický výhled do širokého okolí.

Když sportovci uvažovali o rekonstrukci původní dřevěné boudy, vzpomněli si, že kdysi dávno stávala nedaleko dřevěná konstrukce, umožňující výhled do kraje. A nápad přistavit k objektu i rozhlednu byl na světě. Kdo jim finančně pomáhal si můžeme přečíst na tabulce.

Vchod na rozhlednu vypadá stejně, jako obvyklý vstup do domu

V této kryté části schodiště je i malá obrazová galerie o výstavbě společného objektu

Zděné schodiště končí a výstup pokračuje po roštové konstrukci, která obepíná dokola z vnější strany těleso vlastní rozhledny

Ukončení roštového schodiště na prostorné vyhlídkové plošině

První váš pohled padne na informaci se základními údaji o rozhledně, tj. její poloze a nadmořské výšce. Škoda jen, že zde není informace o tom, jak rozhledna přišla ke svému jménu. Údajně dostala jméno po mamince současného starosty obce.

V podhledu střešní konstrukce najdete na všech čtyřech stranách rozměrné barevné fotografie s popisem pozorovaných objektů, ale také

ne zcela obvyklou růžici kompasu s vyznačením směru a vzdálenosti odlehlejších míst

Kromě výhledu na město Olomouc nebo na opačné straně na vrcholky Oderských vrchů a vojenského újezdu Libavá lze spatřit v dálce i poutní baziliku Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce

Zpět na rozhraní Reportáží