Reportáž z návštěvy Poledníku - zaslal Antonín Kupsa

Zde počíná cesta na Poledník - bývalá tanková střelnice Slunečná

Pohled na rozhlednu z cesty

Příchod k rozhledně

Zázemí dole pod věží

Schodiště lemované obrázky

Výhled směrem k Velkému Javoru

Zpět na rozhraní Reportáží