Reportáž z návštěvy Modré - zaslal Antonín Kupsa

Pohled na rozhlednu od přístupové cesty od obce Modrá

Deformovaná konstrukce rozhledny

Nástupní žebřík je již opravován, dole je vidět lavička, kde si může unavený turista odpočinout?

Při výstupu na první výhledovou plošinu jsou patrny známky chátrání

Ppohled dolů na výstupové žebříky

Pohled přes okraj ochozu

Zub času hlodá i na místech, která nejsou v prvním okamžiku patrná

Výhled na východ – kostel v Jalubí

Zpět na rozhraní Reportáží