Reportáž z návštěvy Boiiky - zaslal Antonín Kupsa

Při pohledu od Českých Lhotic lze postřehnout, že rozhledna Boiika nepatří mezi žádné velikány

Přicházíte-li k rozhledně ze západního směru od Libkova, pak určitě neminete romantickou cyklostezku, která má v této podzimní době svůj barevný půvab.

Neobvyklý tvar rozhledny v sobě zahrnuje nejen věžní těleso vlastní rozhledny, ale i kryté místo k odpočinku s bytelným stolem a dvěma lavicemi

Blízko rozhledny stojí i „Mírový sloup“ s nápisem „Ať mír vždy vládne Zemi“ ve čtyřech jazycích (česky, německy, anglicky a japonsky). Sloup byl vztyčen 29.8.2006 japonskou delegací „Společnosti lidí, kteří si přejí mír“ spolu s představiteli obce České Lhotice.

Rozhledna se nachází na naučné „Keltské stezce Železnými horami“, což si lze přečíst na blízko stojící informační tabuli. Zde si může návštěvník také odvodit, proč má rozhledna tak neobvyklé jméno a pravopis, tedy psáno se dvěma „i“ za sebou.

Nástupní schodiště udělá radost každému, komu jsou nepříjemné „průhledné“ roštové stupně. I když konstrukce schodiště je kovová, schody jsou z poctivého „neprůhledného“ dřeva.

Horní vyhlídková plošina skýtá návštěvníkovi pohled do všech světových stran, bohužel počasí to ne vždy dovolí

Pohled severním směrem k Pardubicím

Zpět na rozhraní Reportáží