Reportáž z návštěvy Kostelního vrchu - zaslal pan Martin Píža

Pohled na vrch z obce

Rozhledna z přístupové cesty

Rozhlednový portál...

...a pohled od něj vzhůru

Točité schodiště v horní části rozhledny

Staronově zpřístupněná vížka

Pohled směrem dolů na stín rozhledny

Výhled severním směrem

Zpět na rozhraní Reportáží