Reportáž z návštěvy Kohoutu po rekonstrukci

Cesta z Valkeřic při zapadajícím slunku

Rozhledna po rekonstrukci na částečně odlesněném vrcholu

Vstup dovnitř

Kamenné schodiště ve spodní části věže

Detail místa, kde byla původní kamenná část dostavěna novou, zděnou

Železná nástavba a ochoz

Schodiště vyměněné železné nástavby

Stylová novinka - místo české vlaječky kohoutí korouhev

Výhled novým průsekem

Zpět na rozhraní Reportáží