Reportáž z návštěvy Vysokého Kamýku - zaslal Vratislav Nečas

Vybaven mapou, foťákem a dalekohledem (co kdyby náhodou...) jsem v neděli 20. 2. 2006 zaparkoval u lesa nad obcí Všeteč, instinktivně určil směr a vyrazil. Na vrchol vede několik tras (ze Všeteče, z Albrechtic, Těšínova atd.), některé i turisticky značené, takže není problém se na místo dostat. Asi po 2,5 km jsem úspěšně stanul pod rozhlednou a opět se naskytla ona otázka: Proč sem chodí tolik lidí? Bylo to neuvěřitelné, ale ačkoliv jsem se domníval, že budu jediný, kdo na toto místo v danou dobu zavítá, sešlo se nás tam téměř deset.

Venku u zdi je v kamenné mohyle zasazen kříž s tabulkou oznamující, že byl vztyčen r. 1945 a opraven protivínskými trempy L.P. 2002. Pohlédl jsem ke vstupu do věže, a hle - železná mříž i vchodové dveře byly otevřené, takže nic nebránilo tomu vstoupit do jejích útrob. Uvnitř sedmiboké věže se nacházejí poměrně slušná dřevěná schodiště spojující jednotlivá mezipatra. Na každé patro proniká venkovní světlo skrz alespň jedno menší okno. Poslední ze schodišť vedoucí k hornímu železnému poklopu téměř září novotou a je tedy možné, že bylo rekonstruováno v nedávné době. Poslední schod - a jsem nahoře. Na okrajích terasy je nízké zděné zábradlí a v rozích sedm sloupků s označeným středem (zřejmě měřící body).

Jako rozhlednové badatele Vás asi zajímá, jaký byl rozhled - no, tak tady se žádné překvapení nekonalo. Vzhledem k tomu, že bukový les všude kolem převyšuje rozhlednu skoro o 10 m, nedá se o nějakém výhledu ani mluvit. Je to ale velká škoda - občasným průhledem mezi kmeny se dá zahlédnout na jihozápadě Šumava a na sever by se dalo dohlédnout snad až někam za Milevsko a Tábor k Jistebnické vrchovině apod. (např. rozhledna Onen Svět má s Kamýkem téměř shodnou nadmořskou výšku a mezi nimi žádný vyšší kopec není). Předpokládám, že na JV by se odkrylo i "unikátní" panorama s elektrárnou Temelín vzdálenou asi 8 km. Celkově se dá říct, že mě zachovalý stav měřičské věže na Vysokém Kamýku docela překvapil. Usuzuji z něj, že se o věž někdo stará (nebo staral). Uvnitř je poměrně čisto, nabílené zdi se zatím nepotkaly s žádným sprejerem a kromě drobného nápisu vyrytého v omítce nenese stavba známky devastace. Přitom u podobných volně přístupných objektů bych spíše očekával nějaké to ohniště se sbírkou plechovek a PET flašek. No doufejme, že s nástupem jara nevyrazí na obhlídku rozhledny i vandalové, ktaří by ji zkrášlili způsobem sobě vlastním. Ono stačí už i to, že nekteří z nedělních návštěvníků si na rozhlednu uprostřed lesů v přírodní rezervaci prostě vyjeli offroadem!

Co se týká možného využití věže jako rozhledny, jsem spíše skeptik. Nachází se v přírodním parku Písecké hory a okolní původní bukový porost byl dokonce v r. 1990 vyhlášen za rezervaci Velký a Malý Kamýk (i tady si někdo spletl Velký a Vysoký Kamýk), takže kvůli výhledu nesmíte ulomit ani větev, natož aby se pár (spíš víc) stromů vykácelo. Vybudování dřevěné nástavby by možná pomohlo, ale to by zase nemuselo líbit geodetům, protože věž je stále chráněný geodetický bod. Navíc, asi 11 km SZ odtud se nachází rozhledna Jarník u Písku, takže případným odpůrcům by nahrával argument, že už by tu bylo přerozhlednováno. Nicméně, vzhledem k popularitě tohoto místa, by se rozhledna po své přestavbě/dostavbě stala zajímavou turistickou atrakcí...

Zpět na rozhraní Reportáží