Reportáž z návštěvy Zámeckého vrchu

V září 2009 proběhla některými regionálními médii zpráva o uzavření rozhledny na Zámeckém vrchu kvůli jejímu poškození vandaly a nutnosti její rekonstrukce. O dva měsíce později jsem se vdal zjistit, jak to tedy na "Zámečáku" nyní vypadá...Cesta jako obvykle začíná u českokamenického nádraží a blízkého přejezdu...

Vrchol kopce je viditelný po podstatnou část výstupu a působí notně majestátním dojmem

Po slabé třičtvrtěhodince již vstupujete symbolickou branou do bývalého hradu. Už tady jsem čekal alespoň pásku či ceduli zapovídající vstup. Nic takového zde však nebylo...

I při dalších krocích vše vypadalo nezměněně

Dokonce i samotná rozhledna vypadala naprosto stejně jako při návštěvách minulých letech.

A interiér? Schody ani ochoz nikterak poškozené. Odkud vzešla informace o špatném stavu rozhledny a o jejím uzavření?

Jedinou změnou oproti minulosti jsou na stěně nalepené samolepky s podobou bývalé rozhledny - takovou změnu rozhodně vítáme

Při pohledu z oken se nám poskytne nejen pěkný výhled do krajiny (kompletní zde), ale i na opěrné zdi hradu, na vrchu zpevněné betonem

Z osobní návštěvy nevyplynul jediný rozumný důvod k údajnému uzavření rozhledny, ke kterému navíc ani nedošlo. Staly jsme se tedy obětí žertu či nedorozumnění regionálních periodik?

Zpět na rozhraní Reportáží