Reportáž z návštěvy Javorníku - zaslal Martin Píža

Zázemí pod rozhlednou

Otevírací doba rozhledny se mění každé dva měsíce

Obrázky z historie rozhledny

Závěr schodiště u původního ochozu

Nový ochoz

Pěkně vyvedená výhledová panoramata

Detail neorganické nástavby

Výhled severozápadním směrem

Zpět na rozhraní Reportáží