Reportáž z návštěvy Jarníku - zaslal Martin Píža

První objevení rozhledny mezi stromy

Přístupová cesta k věži

Průhled konstrukcí

Návštěvní řád

Pata rozhledny s dvojím nástupem na schodiště

Detail příjemného dvojitého schodiště

Ochoz

Výhled na rozhlednovou sousedku na Velkém Kamýku

Zpět na rozhraní Reportáží