Reportáž z návštěvy Jahůdky - zaslal Antonín Kupsa

Tak jako charakter člověka je formován prostředím, kde se narodil a vyrůstal, tak i vznik a ráz rozhledny je dán okolnostmi jejího vzniku. To platí i pro rozhlednu s romantickým názvem Jahůdka, která stojí nedaleko Luže na Chrudimsku. Nestojí na samém vrcholu nějakého kopce, nevyniká ani svojí velikostí, ani svojí krásou. Přesto má své kouzlo. A tím je její místo a skutečnost, že se o ni zasloužil soukromý majitel.

Ani z jiného směru příchozí poutník, který o rozhledně nic neví, má stále za to, že rozhledna stojí téměř na rovině a že k rozhledně nevede žádná cesta. V takovém případě se pustí nejbližším směrem přes pole. Což v době mimo hlavní sezónu brzy pozná na svých střevících

Teprve až u rozhledny člověk zjistí, že ta přece jen nestojí na rovině a že tak z hlediska obecných pravidel, platných pro rozhledny, splňuje všechna kriteria. Rozhledna stojí na svahu nad údolím Anenského potoka a její umístění bylo dáno nejspíše tím, že stojí na pozemku jejího majitele. A podrobnější pohled na její konstrukci dá pozorovateli za pravdu, že důstojná stavba může být pořízena velmi skromně, aniž by to bylo na úkor bezpečnosti či vkusu.

Až pohledem z rozhledny člověk zjistí, že k ní vedou i jiné cesty, v tomto případě jednoduché schodiště a dokonce i pozemní lanová dráha

Jednoduchost konstrukce potvrzuje i detail napojení jednotlivých nosných sloupů rozhledny

Ani na pořádek kolem rozhledny majitel nezapomněl

Nejhezčí pohled z rozhledny je ve směru na jih, na kostel v Luži

Zpět na rozhraní Reportáží