Reportáž z návštěvy Hodětína - foto zaslal Pavel Rotrekl a Martin Píža

Již zdálky poznáme jeden z neduh nových rozhleden - nestojí na vrcholu

Pohled na rozhlednu z přístupové cesty

Detail spodní části věže, která je díky své kamenné konstrukci chloubou rozhledny

Návštěvní řád částečně přelepený otevírací dobou

Směrem vzhůru od kamenné paty věže

Spodní ochoz

Pohled z horního ochozu dolů skrz tradiční schodiště

Výhled z vrcholku věže na tradiční středočeskou krajinu

Zpět na rozhraní Reportáží