Reportáž z návštěvy Gablenzova památníku - zaslal Josef Nekula

Z cesty k rozhledně, k Hnědému vrchu odbočíme doprava

První spatření rozhledny těsně před příchodem k ní

Vysoká a originální konstrukce

Strohá cedulka na jednom z pilířů

Tradiční točité schodiště

Výhled jak jinam než na Snežku

Zpět na rozhraní Reportáží