Reportáž z návštěvy Hlíny - zaslal Martin Píža

Rozhlednu nelze přehlédnout již od příjezdu po silnici

Lehká cesta strojem času - jsme zpátky v roce 2005, kdy na Hlíně stojí teprve betonová podezdívka (foto M.Ch.)

A zpět do roku 2010 - detail nepříliš typického ochozu rozhledny

Vnitřkem prochází bytelné dřevěné schodiště

Ve svrchní části přechází dřevěné schodiště v železné a posléze ústí na ochoz

Pohled shora na posezení pod rozhlednou a její stín

Výhled jižním směrem na místo, kde stávala původní rozhledna na Hlinském vrchu

Zpět na rozhraní Reportáží