Reportáž z návštěvy Granátníku - zaslal pan Martin Píža

I tato rozhledna patří mezi ty skryté stromy

Posezení pod rozhlednou

Velmi jednoduchá konstrukce

Pohled dolů po absolvování prvních schůdku

Dřevěný ochoz

Výhledové panorama zde překvapí

Výhled severním směrem k Českým Budějovicím

Zpět na rozhraní Reportáží