Reportáž z návštěvy Frýdlantské výšiny - zaslal Martin Píža

Přestože až k rozhledně vede auty velmi slušně sjízdná cesta, je nutné parkovat něco přes 100 metrů pod vrcholem

Zázemí rozhledně poskytuje malá chatka u její paty

Poctivé kamenné točité schodiště

Ústí schodiště na ochoz

Detail okének nad vnějším vyhlídkovým ochozem

Pěkné výhledové panorama

Pohled dolů z rozhledny na přístupovou komunikaci

Omezený výhled k centru Frýdlantu

Zpět na rozhraní Reportáží