Reportáž z návštěvy Dobrošova - zaslal pan Martin Píža

Rozhledna vyrůstá z útrob malebné Jiráskovy chaty

Detail stylové věže

Konstrukce interiéru věže

Vzorně udržované schodiště

Rozsáhlý ochoz rozhledny

Zdobný prvek na špici rozhledny

Tradiční výhled - jedna z četných okolních pevností

Zpět na rozhraní Reportáží