Reportáž z návštěvy Chocholíku - zaslal Josef Nekula

Odbočka ka cestu k rozhledně v Drnovicích

Většina cesty vede po polních stezkách

Od cesty po jedné z nich již také spatříme rozhlednu

Kousek pod vrcholem nabízí možnost odpočinku dřevěný přístřešek...

...v jehož blízkosti se nachází základní kámen

Po několika dalších metrech chůze po lesní cestičce dojdeme k patě kopce, odkud se nám naskytne pěkný pohled na rozhlednu

Zdoláme posledních pár metrů chůze na temeno vyvýšeniny a stojíme před schody na rozhlednu, kde si můžeme prohlédnout panel se základními údaji a provozním řádem

Vystoupáme po kruhovém roštovém schodišti a po zdolání 144 schodů stojíme na prostorné plošině rozhledny.

Téměř severním směrem vidíme část obce Dědice u Vyškova a především objekty Univerzity obrany (dříve Vysoká škola vojenská)

Zpět na rozhraní Reportáží