Reportáž z návštěvy Chumu u Chanovic (slavnostní otevření) - zaslal Jiří Rod

Rozhedna a první příchozí

Hemžení návštěvníků před vchodem

Slavnostní přestřihávání pásky

Pohled na rozhlednu zdola

Informační tabule o výstavbě rozhledny

Plánek rozhledny ve vstupním prostoru

Detail schodiště, pohled dolů

Detail vyhlídkového ochozu

Okna se dají na požádání odemknout

Pěkné konstrukční řešení stropu

Trochu zvláštní napojení ochozu na konstrukci

Jak už to často při slavnostních otevřeních bývá, počasí se skutečně nevydařilo

Zpět na rozhraní Reportáží