Reportáž z návštěvy Černé hory - zaslal Pavel Rotrekl

Najde se málo chvil, kdy není rozhledna v létě obklopena turisty

Detail na ochoz rozhledny a vysílací techniku nad ním, kde najdeme i kameru ČT pro pořad Panorama

Pohled z věže na haťovou cestičku směrem k rašeliništi, kde najdeme také vyhlídkovou stavbu, kterou však díky její nedostatečné výšce mezi rozhledny řadit nemůžeme

Výhled směrem k hlavnímu vrcholu Černé hory s vysílačem

Zpět na rozhraní Reportáží