Reportáž z návštěvy Čerchova - zaslal Pavel Rotrekl

Ač patří Český les spíše k nenápadným pohořím, Čerchov působí z polí a louk západních Čech impozantním dojmem

Kurzova věž je bohužel poněkud ve stíně bývalé vojenské věže, pozůstatku Studené války

Interiér spodní části věže působí až starosvětsky

Ochot Kurzovy věže má trochu netypicky drátěnou výplň zábradlí

Působivý pohled směrem dolů na stín věže

Výhled je mimořádně rozsáhlý. Za ideálního počasí otevřená dlaň české kotliny na jedno straně a Alpy na straně druhé

Zpět na rozhraní Reportáží