Reportáž z návštěvy Bratčic

Pro člověka, který přijede do Bratčic nepřipraven a nezná přesnou polohu rozhledny a spolehne se, že jí prostě uvidí, nastanou krušné časy. Rozhledny se při příchodu od Dolních Kounic zjeví jen velmi krátce mezi stromy.

Stavba stojí přímo u udržované silničky, ideální pro kola

V obci ani nikde poblíž se nenachází jediná zmínka o rozhledně. Jediným náznakem, že objekt má i turistické využití, jsou stojany na kola

Vstup do nitra vodojemu je pochopitelně uzamčen, schodiště na ochoz jej obtáčí

Je to v dnešní době příjemnný pohled na červení svítící cihly

Schodiště je pochopitelně bytelné

Ochoz je jeden z nejprostornějších vůbec a k výšce stavby velmi nezvyklý

Výhled na nedalekou rozhlednovou sousedku na Výhonu

Zpět na rozhraní Reportáží