Reportáž z návštěvy Bramberku - zaslal Tomáš Bejr

Jindřichovské sedlo, ze kterého odbočuje cesta k rozhledně

První spatření rozhledny

Uzavřená přilehlá chata Bramberk

Vstupní portál do rozhledny

Pohled na horní partie kamenné krásky

Vyspravené schodiště

Ochoz se sympatickým zakončením schodiště

Výhled na rozhlednovou sousedku na Černé studnici

Zpět na rozhraní Reportáží