Reportáž z návštěvy Holého kopce - zaslal pan Martin Píža

Dominantou Holého kopce není rozhledna, nýbrž nedaleký vysílač, pod nímž se plošina krčí

Pohled z rozhledny na přístupovou cestu

Celkový pohled na objekt

Ty čtyři metry nad přirozeným terénem byste rozhledně netipovali...

Schodiště na ochoz

Výhled západním směrem

Zpět na rozhraní Reportáží