Reportáž z návštěvy rozhledny Bára - zaslal Josef Nekula

Jedním z možných východisek na rozhlednu je výletní restaurace Monako, od které se vydáme lesní neznačenou cestou vzhůru do kopce. Zakrátko dojdeme k turistickému rozcestníku Nad Monakem. Zelené turistické značení by nás vlevo dovedlo ke zřícenině vyhlídky Na chlumu. My se však dáme cestou vpravo a po necelých 500 metrech dojdeme na rozcestí Kočičí hrádek. Zde neujde naší pozornosti miniatura hradu, který zde nechala pro zábavu zámeckých dětí postavit kněžna Vilemína Auerspergová.

U Kočičího hrádku opustíme zeleně značenou cestu a po modře značené lesní cestě brzy dorazíme na silničku, která nás po pohodlném povrchu dovede až na rozcestí Čertova skalka. Zde opustíme turistické značení a krátkou lesní cestou vpravo vyjdeme z lesa. Prvním objektem, který spatříme, je dřevěný domek sloužící jako útulek obsluze a občerstvení návštěvníkům rozhledny.

Teprve po pár dalších krocích uvidíme objekt rozhledny

Seznámíme se s provozním řádem a základními informacemi týkající se rozhledny...

a po zjištění rychlosti větru...

...si povšimneme závaží tažných lan v rozích rozhledny

Vstoupíme do vzdušného točitého schodiště...

...a cestou vzhůru můžeme obdivovat zajímavou architekturu rozhledny

Po zdolání 78. schodu staneme na ochozu rozhledny, kde nás k zaujme deska s vypálenými obrázky objektů, které lze při příznivé viditelnosti z rozhledny spatřit.

Severním směrem leží krajské město Pardubice s nedalekou Kunětickou horou.

Zpět na rozhraní Reportáží