Reportáž z návštěvy Babího lomu - zaslal pan Martin Píža

Mimo vegetační období spatříte rozhlednu mezi opadanými stromy již kus pod vrcholem

Před vstupem se nachází malá terasa

Vnitřkem betonového pláště se kroutí udržované železné schodiště

Ochoz patří k těm nejminiaturnějším

Pohled směrem dolů ke skalkám

Výhled severním směrem

Zpět na rozhraní Reportáží