Po stopách času v Uherčicích na Znojemsku

Následující příběh je věnován místu vpravdě speciálnímu. V parku zámku Uherčice byla totiž roku 1801 postavena vůbec nejstarší rozhledna na území České republiky! Bohužel, do dnešních dnů se dochovalo pouze její torzo, které je někde na pomezí Průhonického glorietu a Slatiňanského chlumu. Protože ale již neexistuje schodiště, ani ochoz, musíme rozhlednu považovat pouze za torzo.

Z rozhlednové kroniky:

"...po výstupu na dvě rakouské rozhledny jsme s autobusem plným členů KPR přejeli hranice a prakticky hned za nimi zastavili u zámku Uherčice (ve velmi špatném stavu to stavba). Po chvíli chůze v minulosti jistě krásným parkem jsme stanuli na místě, kde dýchá historie. Bývalá nejstarší rozhledna ČR byla před námi...

Přesná lokalizace místa: 48°55'3.09"N, 15°38'1.70"E

Dobová pohlednice z archivu státního zámku Uherčice ukazuje zámek a po levé straně i rozhlednu

Takto vypadá pohled od zámku k rozhledně dnes

Uherčický zámek patří bohužel k naším nejhůře vypadajícím zámkům

Aktuální vzhled bývalé nejstarší rozhledny

Prvních 10 kamenných schodů ještě stojí, avšak vedou jen do portálu 3 metry nad zemí a dále již nepokračují

Pohled z bývalého portálu směrem dolů do části, která dříve byla zastřešena

Pohled z portálu směrem k bývalému ochozu

Zásek po vnitřních dřevěných schodech, které vedly po obvodu věže

Poslední pozůstatek po dřevěných schodech na rozhlednu - zbytek trámu v jednom záseku

Současný výhled od věže je velmi poskrovný, z ochozu byl však byl jistě o poznání rozsáhlejší

O rozhledně v Uherčicích už dnes můžeme bohužel mluvit jen v minulém čase. Nebylo by však potřeba zas tolik (obnova schodistě, vyspravení zdí a obnova ochozu) a lednický Minaret by se musel vzdát svého primátu nejstarší rozhledny v ČR. Jisté iniciativy o tento přelomový krok existují, tak jim držme palce

Zpět na rozhraní Po stopách času