Po stopách času na Šibeničním vrchu u Varnsdorfu

Následující příběh je věnován nejméně známé varndorfské rozhledně - na Šibeničním vrchu. Rozhledna zde stávala krátce v letech 1887 - 1897. Pátrání se uskutečnilo 14.8.2009.

Z rozhlednové kroniky:

"...po průjezdu Varnsdorfem mě kolo vedlo k místnímu nádraží, nad kterým se Šibeniční vrch rozkládá. Neustále podél hranic, na konci dokonce přes elektrický ohradník (ne však proti překračovatelům hranic, ale proti krávám) jsem dorazil na místo se vskutku pěkným výhledem na Varnsdorf i vzdálené okolí..."

Přesná lokalizace místa: 50°53'57.55"N, 14°38'9.46"E

Dobová archivní pohlednice rozhledny

Pohled na plochý vrcholek směrem od silnice na Dolní Podluží

Vrchol Šibeničního vrchu dnes krášlí kupky hnoje...

Celkový pohled na pravděpodobné místo bývalé rozhledny (dle zkušeností soudě podle uměle navršené půdy), po samotné rozhledně se vzhledem k jejímu konci (byla zapálena) žádné pozůstatky nedochovaly

Výhled je však stále působivý - v lehkém oparu lze rozeznat Smrk v Jizerských horách

Zpět na rozhraní Po stopách času