Po stopách času na Malém chlumu u Děčína

Jedenáctý příběh je věnován bývalé rozhledně na Malém chlumu nad Děčínem. Rozhledna zde stávala mezi lety 1898 - 1915, kdy byla silným větrem stržena. Pátrání se uskutečnilo 22.9.2009.

Z rozhlednové kroniky:

"...Stoupání z Březin do osady Chlum jsem absolvoval již několikrát, ale to bylo vždy za účelem návštěvy Velkého chlumu. Až nyní, spontánně (těsně před nástupem do vlaku jsem se rozhodl kvůli špatnému výhledu nevyrazit do Lomnice nad Popelkou) je to za touhou poznat jedno z posledních bývalých rozhlednových míst okresu Děčín, kde jsem ještě nebyl. Malý chlum má dva vrcholy a oba jsou osazeny telekomunikačními stožáry, a tak byla na místě obava - nebyly při srovnávání terénu pro stožáry srovnány se zemí i relikty po bývalé rozhledně???"

Přesná lokalizace místa: 50°45'27.21"N, 14°13'44.20"E

Dobová fotografie rozhledny na Malém chlumu tak, jak ji lze nalézt v okresním archivu v Děčíně

Vyšší ze dvou vrcholů Malého chlumu, na kterém stávala do roku 1915 bedněná rozhledna

Cesta odbočující z osady Horní Chlum ze směru od Březin doprava a vedoucí stále rovně až ke stožáru na Malém chlumu. Pozor, neobočujte po 200 metrech po podobné cestě doleva, ta vede na nižší vrchol

Stožár na Malém chlumu naštěstí nestojí na úplném vrcholu

Pokud ho obejdete zprava či zleva, dorazíte po 10 metrech na skutečný vrchol. Přesná lokalizace místa

A zde se nalevo skrývají (na to, že se jednalo o bedněnou věž) překvapivě hmatatelné pozůstatky po bývalé rozhledně - základové zdivo, na němž byla ukotvena bedněná konstrukce

Detail na železný úchyt bedněné konstrukce

Překvapení - přímo pod vrcholem se nachází uměle vyhloubená jeskyně. Jestli měla nějakou spojitost s rozhlednou, asi zůstane navěky záhadou

Z vrcholku Malého chlumu je krásný a neobvyklý pohled na část Děčína Březiny a rozhlednu Sokolí vrch. Ohromí především strmá propast pod námi

Rozhledna na Malém chlumu nejspíše zůstane díky bez problému sloužící betonové sestře na vyšším Velkém chlumu neobnovena. Vzhledem k bezproblémovému přístupu (prodírání křovím se díky sypané cestě k vysílači nekoná) by však měl být povinnou zastávkou každého rozhlednové nadšence při návštěvě tohoto území. Jedná se pěkné a zapomenuté místo s působivým a netradičním výhledem, kterému by hodně slušela třeba i lavička pro případné návštěvníky...

Zpět na rozhraní Po stopách času