Po stopách času na Humboldtově výšině u Liberce

Následující příběh je věnován bývalé rozhledně na Humboldtově výšině na okraji Liberce. Stály zde dvě rozhledny, mezi léty 1887 - 1902 a 1905 až 1932. Pátrání jejich pozústatcích se uskutečnilo 23.8.2005.

Z rozhlednové kroniky:

"...po úsněšném (alespoň se to tak tehdy zdálo) nalezení pozůstatků rozhledny na Siegmundově výšině jsme zamířili na nedaleké, názvem podobné místo. Dnes bezejmenné návrší za první republiky neslo pojmenování Humboldtova výšina leží přímo u dnešní cesty vedoucí z Ruprechtic do místního lomu. Auto jsme nechali v Ruprechticích a cestou po silničce se pozorně dívali, abychom rozhlednové relikty nepřešli..."

Přesná lokalizace místa: 50°47'35.32"N, 15° 4'55.81"E

Historická pohlednice druhé rozhledny na Humboldtově výšině

Celkový pohled na současné místo, pozůstatky rozhledny v pozadí

Detail na kompletní zbytky kamenné podezdívky druhé rozhledny

Roh bývalé podezdívky i s tyčí pro ukotvení dřevěné konstrukce

Kamenný kvádr poblž podezdívky, že by jeden z kamenných schůdků?

Pohled z korun stromů rostoucích ukazující současný potenciální výhled z Humboldtovy výšiny severním směrem

Pozůstatky po rozhledně na Humboldtově výšině jsou nadstandardní jístě na ně kolemjdoucí budou narážet ještě dlouhá léta. Bohužel díky blízké přítomnosti lomu se můžeme s vidinou budoucí rozhlednové nástupkyně rozloučit, toho není vhodné místo...

Zpět na rozhraní Po stopách času