Mandava u Velkých Popovic

Datum otevření: 5.7.1931

Výška ochozu: 10 metrů

Foto: Petr Kapoun

Geografické i hospodářské centrum naší republiky, Střední Čechy, jsou trochu paradoxně domovem největšího počtu českých rozhleden. Mezi ně patří i rozhledna, které je věnováno následující povídání. Její kuriozitou je hlavně fakt, že byla postavena na dnešní křižovatce silnic vedoucích z Prahy a Velkých Popovic. Jako další kuriozitu lze též brát fakt, že je to jedna z několika rozhleden, která je zároveň i památníkem. Na místě, kde stojí vyhlídková věž, se před takřka 600 lety sešli Táborité s pražskými radikály. Rozhledna byla postavena při příležitosti 512. výročí této události. Samotné otevření nastalo trochu symbolicky ve výročí upálení Mistra Jana Husa v červenci 1931. Jak ale v pozdějších letech rostl význam silnice, klesal význam rozhledny, která se stala jen zapomenutou věžičkou na křižovatce přerostlou stromy. V roce 1998 sice byla občany nedalekých Sulic kompletně opravena, což jí sice přidalo na atraktivitě vzhledové, nicméně vše zůstalo zachováno. Za čistě rozhledovými účely ji dnes patrně navštíví jen hrstka rozhlednových nadšenců. Kromě toho se zde jednou za rok (v době výročí) koná setkání na Křížkách (tak se místo nazývá), kde se vzpomíná na husitské doby.

Výhled: pouze čtvrtkruhový severním směrem na Prahu, výjimečně lze spatřit Říp

Otevírací doba: nepravidelná, někdy bývá rozhledně volně přístupná, většinou však uzamčena a klíč uložen na OÚ Sulice sídlicí v obci Želivec (úřední hodiny Po 8-16, St 13-18)

Popis cesty: Auto - je možné dojet až k rozhledně. Pokud jedete po silnici č. II/603 z Prahy na Kamenici, uvidíte rozhlednu hned na křižovatce na Velké Popovice, kde sjedete ze silnice až k rozhledně. Vlak - nejbližší vlaková zastávka je ve Strančicích. Odtud vede až do Želivce zeleně značená turistická trasa. Zde si vyzvedněte klíč od rozhledny a po silnici č. 603 pokračujte na sever k rozhledně. Celková délka trasy je 11 kilometrů.

Mapa

Reportáž z návštěvy rozhledny

Kde se také píše o Mandavě

http://www.rozhlednyunas.cz/rozhledny/mandava-u-velkych-popovic/

http://rozhledny.webzdarma.cz/mandava.htm

http://setkani.obecsulice.cz/historie.php

http://www.vyletnik.cz/mistopisny-rejstrik/stredni-cechy/okoli-prahy-vychod/223-mandava/

http://expedice.rps.cz/lokality/1169-mandava-u-velkych-popovic-rozhledna.html

Vaše komentáře k rozhledně

Zpět na úvodní stránku